May 23, 2024

Hoe we netcongestie kunnen verlichten met software

Netcongestie is een steeds urgenter probleem aan het worden: er worden noodalarmen geslagen over congestie op het energienet, de gemeente Utrecht beraadt zich over het uitzetten van laadpalen tussen bepaalde uren, netbeheerder Stedin runt een campagne om mensen bewust te maken van energieverbruik tijdens die piekuren - en hoogspanningsbeheerder Tennet voorspelt een investering van 110 miljard euro in de komende jaren.

Nu worden de EVs vaak genoemd als één van de veroorzakers van de netcongestie - en dat is zonde. Door de stroombehoefte goed te kunnen plannen en regelen, kunnen ze op andere piekmomenten juist het grid ontlasten en kan het bestaande netwerk efficiënter gebruikt worden dan nu het geval is.

Daardoor kan er meer ruimte op het net gecreëerd worden en kunnen bedrijven, scholen en nieuwe woonwijken sneller een nieuwe aansluiting krijgen - iets waar in sommige regio’s lange wachtlijsten voor bestaan.

Slimme software, die de laadpalen en de voertuigen kan aansturen of versnellen op de juiste momenten, wordt vaak over het hoofd gezien bij discussies over mogelijke oplossingen. En dat terwijl die software de cruciale schakel kan zijn die vandaag al kan helpen.