May 12, 2024

Software is het nieuwe koper

De komende jaren zijn er enorme investeringen nodig om het stroomnet van genoeg koper te voorzien. Want het bestaande netwerk kan de enorme nieuwe vermogens niet meer aan. Of het nou is vanwege een piekvraag of vanwege een overschot aan te veel duurzame energie: het netwerk zal qua hardware flink verzwaard moeten worden.

Maar laten we bij die discussie niet over het hoofd zien dat we vandaag al meer waarde kunnen pakken uit het koper dat er nu al ligt: door op de juiste momenten slim te laden. Software kan zo helpen bij het oplossen van knelpunten en het geven van meer keuze-vrijheid bij de verzwaring van het net.

Op dit moment wordt gekozen om overtollige stroom vooral in het net te voeden - en de elektronen dus effectief in het koper op te slaan van ons stroomnet. Dat brengt een spanningsverhoging met zich mee - en warmte - en daar zit op een gegeven moment een limiet aan. 

Op dit moment blijft de demand response van voertuigen vaak buiten beschouwing en een actieplan om slim laden in te zetten bij deze problematiek ontbreekt nog. Het gaat er wel over, maar de concrete stappen om te beginnen met het slim inzetten van voertuigen laden om netcongestie te verlichten, dat gebeurt nog te weinig. 

Publieke en private laadpalen zijn nog niet op elkaar afgestemd, de CPO’s en de energiebedrijven praten nog te weinig met elkaar, laat staan geautomatiseerd. En verschillende bedrijven beconcurreren elkaar nog op techniek die voor iedereen een uitkomst zou kunnen bieden.  

Er is dus nog geen eenduidige visie op de techniek die aangeeft hoe dit van nu tot 2030 en verder gaat werken. Standaarden zijn volop in ontwikkeling, maar nog toe aan integratie en opschaling.