November 22, 2023

Wat betekent 'slimmer laden' precies?

Slim laden betekent meestal dat je probeert om je auto zo veel mogelijk op te laden als de prijzen van stroom laag zijn. Toch zijn er nog méér manieren waarop je het laden van auto’s slimmer kan inregelen.

Onder de kap van een laadpaal gebeurt een hoop om slim laden voor elkaar te krijgen, terwijl gebruikers in veel gevallen alleen de stekker in de auto hoeven te steken. In dit artikel leggen we uit op welke manieren je allemaal slimmer zou kunnen laden, en welke voordelen dit heeft.

In het kort betekent 'Slimmer laden':

  1. Lagere kosten met een dynamisch energiecontract
  2. Zo duurzaam mogelijk laden
  3. Elektriciteitsnet zoveel mogelijk ontlasten
  4. Het maximale halen uit een beperkte aansluiting
  5. Oog houden voor stimuleringsmaatregelen
  6. Slimmere planning en beheer van laadpunten

Hieronder leggen we deze punten verder uit. 

1. Lagere kosten met een dynamisch energiecontract

Hoe flexibeler het energiecontract, hoe meer besparing er mogelijk is met slimmer laden. Een flexibel energiecontract betekent veelal dat er afgerekend wordt per uur, maar de verschillende onderliggende markten gaan ook in blokken die kleiner zijn, zoals een kwartier of zelfs elke vijf minuten. De prijs van een bepaalde hoeveelheid watt wordt zo de hele tijd dynamisch aangepast, verhandeld en vermarkt.

Al die marktwerking samen, plus de schattingen ervan, proberen de energie- en energiemarkt in balans te houden. Er mag namelijk nooit te veel of te weinig stroom het net op vloeien: het elektriciteitsnet moet namelijk altijd perfect in balans zijn. Daarover later meer.

Voor degene die de rekening moet betalen voor het laden van voertuigen, betekent dit onder de streep: kansen voor het besparen van kosten.

2. Zo duurzaam mogelijk laden

Tegenwoordig gaan lage prijzen en duurzame energie hand-in-hand. Dat is een uitvloeisel van het overvolle energienet, dat niet altijd capaciteit heeft om de enorme pieken in wind en zon op te vangen.

Daarom worden op die momenten de prijzen omlaag gegooid. Dit wordt gedaan door goed naar de weersvoorspellingen en het verwachte verbruik te kijken. Dat gebeurt doorgaans op de zogeheten day-ahead markt.

Op de dag zelf moeten de voorspellingen natuurlijk wel uitkomen. En dat wil nog weleens mis gaan, bijvoorbeeld als het op een feestdag opeens ontzettend gunstig weer is voor duurzame energie: zon met een harde wind. Op zulk soort dagen willen de energieprijzen wel eens flink fluctueren. 

Als het hele land op zulke dagen in de tuin of op het strand zit, duikelt de stroomprijs nu soms zelfs naar negatief. Het resultaat kan dan zijn dat de stroom zo goedkoop is, dat je voor het laden van je voertuig alleen nog maar belasting betaalt terwijl je rijdt op zon- of windenergie.

3. Grid ontlasten

Wat ons bij het derde punt van slim laden brengt: het laden van voertuigen kan helpen om het elektriciteitsnet te ontlasten. Netbeheerders hebben het de laatste jaren namelijk moeilijk om het net stabiel te krijgen. Vooral op de middenstations van het elektriciteitsnet gebeurt het steeds vaker dat spanning te hoog oploopt. Ook schakelen zonnepanelen uit als de omvormer ziet dat de spanning op het net hoger dan 253 volt is. Op die momenten kan de omvormer de stroom niet meer kwijt en zal deze uitschakelen - en daarmee staat de stroomgeneratie van de zonnepanelen dan stil.

Door op de juiste momenten stroom af te nemen en op te slaan in de batterijen van elektrische auto's, kunnen we flink meehelpen om het net te stabiliseren. Waarom zouden we immers wachten op de aanleg van grote containerbatterijen over een paar jaar, als we nu al de batterijen kunnen gebruiken van auto's die al gebouwd zijn?

Door de laadpunten af te stemmen op de behoeftes van de netbeheerder, kunnen onderlinge afspraken worden gemaakt voor stabilisering en bijbehorende vergoeding. Deze markt staat nog in de kinderschoenen, maar voor grote partijen valt hier veel waarde te creëren dankzij slimmer laden.

4. Het maximale halen uit een beperkte aansluiting

De laatste tijd is het steeds moeilijker om een zwaardere aansluiting te krijgen op het net. Veel bedrijven komen in de problemen omdat ze aan de max zitten van wat hun netbeheerder ze aanbiedt. Meer laadpunten erbij is vanwege het volle net onmogelijk en soms moet er gekozen worden tussen voertuigen laden en machines laten draaien.

Daarom is het belangrijk dat er bij het laden ook rekening wordt gehouden met het maximale vermogen van alle laadpunten in een cluster samen. En dat lokale load balancers niet interfereren met het slimme laden. Het is dus slimmer om rekening te houden met de begrenzingen van een locatie.

5. Oog houden voor stimuleringsmaatregelen

Er zijn verschillende stimuleringsmaatregelen die hand-in-hand kunnen gaan met het slimme laden. Zo zijn er bijvoorbeeld zogeheten Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE), dat is een subsidiemaatregel die de brandstof van voertuigen moet vergroenen. 

Bedrijven die elektriciteit leveren aan vervoer in Nederland kunnen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) ontvangen, die verhandelbaar zijn. Eigenaren van de hoofdaansluiting van de locatie kunnen zo tot wel 900 euro extra opbrengst per laadpunt per jaar behalen.

Door het laden goed bij te houden kan de juiste rapportage worden aangeboden aan de subsidieverstrekker. Het is slim om zulk soort kansen niet links te laten liggen, als het helpt. Het aanvragen van HBE’s is interessant vanaf ca. 30.000 kWh per jaar - er komen namelijk wat kosten voor audit en rapportage bij kijken.

6. Slimme laadplanningen voor medewerkers

Slimmer laden betekent ook dat je goed omgaat met het beperkte aantal laadpunten dat er op een locatie is. Want iemand die een laadpunt bezet houdt met een volle batterij kan anderen in de weg zitten. Het is dus handig als gebruikers een notificatie krijgen als ze hun volle auto moeten wegzetten, beheerders van laadpleinen palen kunnen vrijgeven of HR een slimme laadplanning in de gaten kan houden.

Op deze zes manieren kan er dus slimmer worden geladen dan we nu doorgaans doen. De voordelen van slimmer laden voor eindgebruikers, beheerders en de samenleving als geheel, kunnen dus groot zijn.

Via het laadpleinbeheer van Stekker kunnen gebruikers eenvoudig slim laden en kunnen beheerders laadsessies beëindigen, laadplanningen inzien en slim laden aan- en uitzetten. Stekker heeft ondersteuning voor alle bovenstaande voordelen. Leer meer over laadpleinbeheer