Privacy statement

Stekker.app B.V., gevestigd te Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76476758. Overige contactgegevens vindt u hier.

Wie is wie in deze verklaring?

U of uw - wij bedoelen de bezoeker van de site en/of gebruiker van onze diensten

Wij - wij bedoelen de Stekker.app B.V. en/of haar medewerkers

Welke gegevens houden wij bij en met welke redenen?

Voor onze dienstverlening slaan wij persoonsgegevens op. Daarbij proberen wij uw privacy zo veel mogelijk te respecteren en beschermen.

Wij slaan gegevens op die u op deze website invult om de volgende redenen:

 • om u informatie, een laadpas en/of facturen te sturen
 • om uw vragen te beantwoorden
 • om te analyseren waar eventuele fouten zitten in de diensten die u gebruikt
 • om vorderingen te innen en uw kredietwaardigheid te onderzoeken
 • voor een degelijke administratieve boekhouding

Daarnaast zullen wij dienst-gerelateerde informatie opslaan en verwerken over bijvoorbeeld het laden aan de laadpaal, gekoppeld aan het gebruik van de laadpas(sen) die wij verstrekken. Omdat wij vinden dat u recht heeft om te zien hoe de laadkosten opgebouwd zijn, vermelden wij het aantal kWh, het tijdstip, de tijdsduur, de locatie- en overige (laadpaal)informatie op de factuur. Deze gegevens worden dus ook door in onze administratie opgeslagen.

Voor een (eventuele) automatische incasso verstrekken wij gegevens aan bank(en), echter verstrekken wij in dit geval slechts het noodzakelijke.

Indien u gekozen heeft om de nieuwsbief te ontvangen gebruiken wij uw naam en e-mailadres voor het verzenden van mails. Uw e-mailadres is veilig, wij verspreiden deze niet. Wel worden uw N.A.W.-gegevens en e-mailadres gebruikt op de factuur en komt deze in ons administratiepakket. Dit pakket draait in de "cloud" bij een Nederlands bedrijf.

We slaan gegevens op zoals contactgegevens en bankrekeningnummer. Indien u zakelijke klant bent slaan we ook informatie op over uw bedrijf, waaronder KvK-nummer en btw-nummer. Deze gegevens zijn verplicht als u onze diensten wilt gebruiken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze informatiesystemen zijn met zorg door ons en onze partners ontwikkeld, echter kan een goede beveiliging nooit 100% gegarandeerd worden. Mocht ons een kwetsbaarheid in de beveiliging bekend zijn of worden dan zullen wij ons inzetten om spoedig passende maatregelen nemen. Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat en overige gangbare technieken om misbruik tegen te gaan.

Met wie delen wij uw gegevens?

Binnen Stekker.app B.V. hebben medewerkers en betrokken software-ontwikkelaars toegang tot uw gegevens. We zullen uw informatie nooit verkopen of verhuren. We delen uw gegevens alleen indien:

 • dit wettelijk verplicht is. We delen in dat geval alleen die gegevens die wettelijk vereist zijn
 • als dit past bij de doelen waarvoor wij uw gegevens vastleggen en/of verwerken voor zover dit wettelijk toegestaan is, bijvoorbeeld doordat we hier toestemming voor hebt gegeven

Daarnaast kan het zijn dat we gegevens delen met partners, die bepaalde diensten voor ons verzorgen. Deze partners kunnen in opdracht van ons uw persoonsgegevens vastleggen of gebruiken. Voorbeelden zijn Google Mail, onze boekhouder en de laadpaal eigenaren.

Op onze website komen verwijzingen voor naar andere websites en/of bedrijven. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

We bewaren informatie niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze is vastgelegd. Zo eist de Belastingdienst dat wij onze administratie langdurig bewaren. De wettelijke termijn hiervoor is op het moment van schrijven 10 jaar. Wij houden ons aan deze wettelijke eis.

Als u een account aanmaakt blijven deze gegevens bewaard zo lang u deze gebruikt of kunt gebruiken. Na opzegging, verwijderen wij slechts de gegevens die we niet meer nodig hebben. Wij hebben in ieder geval nog nodig:

 • overeenkomsten die wij met u gesloten hebben
 • informatie over betalingen die verricht zijn
 • gegevens van laadtransacties die verricht zijn om het mogelijk te maken dat laadpaalexploitanten kunnen herleiden of wij hen correct uitbetalen voor hun dienstverlening, waaronder tijdstip, tijdsduur, laadpaal identificatie, pasnummer, hoeveelheid energie en de locatie.
 • gegevens van overige transacties die verricht zijn tijdens onze dienstverlening die nodig zijn om een sluitende administratie te voeren

Indien er gegevens van u op onze website staan die u verwijdert wilt hebben kunt u een verzoek bij ons indienen zodat wij dit offline kunnen halen.

Welke rechten heeft u als het gaat om uw privacy?

U heeft volgens de privacywetgeving onder andere het recht

 • om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken,
 • om feitelijk onjuiste gegevens te corrigeren, verwijderen of af te schermen,
 • om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken,
 • om uw persoonsgegevens die wij hebben vastgelegd (digitaal) aan u over te dragen en
 • om bezwaar te maken tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens.

Hoe maakt u gebruik van deze bovengenoemde rechten?

Via uw gebruikersaccount of accountbeheer kunt u persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen.

U kunt zich afmelden van de nieuwsbrief door middel van de link of een reactie per e-mail.

Via de contactpagina vindt u verschillende manieren om contact met ons op te nemen om van uw rechten gebruik te maken.

Wat te doen bij een privacyklacht?

Gelieve de klacht eerst bij ons te melden, bijvoorbeeld indien u vermoedt dat er misbruik gemaakt is van uw gegevens of als u een datalek vermoedt. We zoeken dan graag samen naar een passende oplossing.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat gebeurt er als deze verklaring wijzigt?

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen maar zullen dit ruim van tevoren via e-mail vermelden of via op onze website vermelden.

Versie: 0.5.1

Laatst gewijzigd 6 sep 2021

Heb je een vraag?
Neem contact op